YLEISET PALVELUEHDOT

§ 1 Tausta
Loisto Markkinointi Oy ylläpitää lainahakemusliidejä yhteistyökumppaneina toimiville luotonvälittäjille (esim. LVS Brokers Oy), pankeille ja muille luotonmyöntämistä harjoittaville yhtiöille toimittavaa loistolaina.fi-palvelua (Palvelu).

Loisto Markkinointi Oy ei välitä lainatuotteita, vaan se toimittaa lainahakemus-liidejä yhteistyökumppaneilleen. Loisto Markkinointi Oy ei itse tarjoa lainatuotteita tai tee niitä koskevaa myöntämispäätöstä, eikä välitä lainatuotteita, vaan vastaanottaa lainahakemuksen ja mahdollisesti lähettää lainahakemusliidin yhteistyökumppaneille. Yhteistyökumppanit ovat itse suoraan yhteydessä Lainanhakijaan ja Lainanhakija voi neuvotella ja tehdä lainaa koskevan lainasopimuksen parhaaksi katsomansa yhteistyökumppanin kanssa.

Lainan tarjoaa yhteistyökumppani ja mahdollinen lainaa koskeva sopimus tehdään aina Lainanhakijan ja yhteistyökumppanin välille. Loisto Markkinointi Oy ei missään tapauksessa ole lainaa koskevan sopimuksen osapuoli, eikä siten miltään osin vastuussa lainasta, lainaa koskevan sopimuksen sisällöstä tai siitä koituvista velvoitteista tai vastuista.

§ 2 Rekisteröitävät tiedot
Kun täytät lainahakemuslomakkeen Palvelussa esimerkiksi Internetin kautta tai hakemuslomakkeella, henkilötietosi ja hakemasi lainan tiedot tallennetaan Palvelun asiakastietokantaan. Tietoja voidaan käyttää myös markkinointi- ja asiakasanalyyseihin, Loisto Markkinointi Oy:n ja LVS Brokers Oy:n palveluiden kehittämiseen ja markkinointitoimenpiteisiin.

Palvelun kautta luottoa hakeneiden henkilöiden luottotietoja voidaan kysyä Dun & Bradstreet Oy:n ja/tai Suomen Asiakastieto Oy:n ja/tai Bisnode Oy:n luottotietorekisteristä ja LVS Brokers Oy:n asiakastietorekisteristä ja kaikki saadut tiedot voidaan rekisteröidä Loisto Markkinointi Oy:n ja LVS Brokers Oy:n asiakasrekisteriin. Näitä tietoja voidaan luovuttaa Loisto Markkinointi Oy:n ja LVS Brokers Oy:n yhteistyökumppaneina toimiville pankeille ja muille luotonmyöntämistä harjoittaville yhtiöille.

Myös luottoa Palvelun kautta hakeneen henkilön sosiaaliturvatunnus rekisteröityy Palvelun ja LVS Brokers Oy:n asiakasrekisteriin.

Lainaa voivat hakea vain täysi-ikäset ja täysivaltaiset henkilöt.

Loisto Markkinointi Oy:n sivustojen lainapalvelua käyttäville henkilöille palvelumme on maksutonta.

§ 3 Suostumus
Luotonhakija suostuu siihen, että luottohakemukseen saatu luottopäätös voidaan lähettää Internetin kautta luotonhakijan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Luotonhakija hyväksyy sen, että Loisto Markkinointi Oy, LVS Brokers Oy ja luoton myöntävä pankki tai rahoituslaitos tarkistavat luotonhakijan luottotiedot ja että luotonhakijan ilmoittamat työnantajatiedot voidaan tarkistaa ilmoitetulta työnantajalta sekä suorittaa puhelinnumerotarkistus.

Luotonhakija on ymmärtänyt, että Loisto Markkinointi Oy tai LVS Brokers Oy ei tee itse luottopäätöstä luotonhakijan hakeman luoton osalta. Luottopäätös tehdään yhdessä tai useammassa Loistomarkkinointi Oy:n kanssa yhteistyötä tekevässä pankissa tai muussa luottoja myöntävissä tai välittävissä yrityksissä. Luotonhakija valtuuttaa Loisto Markkinointi Oy:n ja LVS Brokers Oy:n saamaan tiedot tarvittaessa pankin/luotonmyöntäjän tekemästä luottopäätöksestä sekä vastaanottamaan luottopäätöstä täydentäviä tietoja luotonmyöntäjiltä.

§ 4 Loisto Markkinointi Oy:n vastuun rajoitukset
Palvelu tarjotaan lainanhakijalle sellaisena kuin sen on. Loisto Markkinointi Oy ja LVS Brokers Oy eivät ota mitään vastuuta Palvelun toimivuudesta, yhteistyökumppanien mahdollisesti tekemistä tarjouksista, tuotteista, tuotteita koskevan sopimuksen syntymisestä tai Palvelun johdosta syntyvästä järjestelystä muutoin.

Loisto Markkinointi Oy ja LVS Brokers Oy eivät vastaa vahingoista, jotka johtuvat suomalaisesta tai ulkomaalaisesta lainsäädännöstä, viranomaisten toiminnasta, sodasta, lakosta, työsulusta tai muusta vastaavasta tapahtumasta. Tämä koskee myös tilannetta, jossa Loistomarkkinointi Oy tai LVS Brokers Oy on yllä olevan toiminnan kohteena.

Loisto Markkinointi Oy ja LVS Brokers Oy eivät vastaa mistään epäsuorasta vahingosta. Loistomarkkinointi Oy tai LVS Brokers Oy ei ole vastuussa missään tapauksessa vahingosta, joka on syntynyt muusta syystä.

Hakiessasi lainaa on tärkeää, että luotonhakija tarkistaa omien tulojensa tarkan määrän sekä tärkeimmät elinkustannukset, jotta luotonhakija voi laskea itselleen sopivan kokoisen kuukausittaisen maksuerän hakemalleen luoton määrälle. Tähän voi käyttää esimerkiksi Kuluttajaviraston sivuilla annettuja ohjeita omien elinkustannusten arviointiin (www.kuluttajavirasto.fi).

§ 5 Henkilötietojen käsittely
Käsittelemme sivustojemme palveluita käyttävien henkilöiden henkilötietoja henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti, ja huolehdimme sinun yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä.

Käyttämällä sivustoamme annat Loisto Markkinointi Oy ja LVS Brokers Oy:lle oikeuden käsitellä henkilötietojasi sekä luovuttaa tai siirtää näitä tietoja niiden kanssa samoihin konserneihin kuuluville yrityksille Suomessa.

Henkilötietoja käsitellään sivustojemme ja LVS Brokers Oy:n lainapalveluiden toteuttamiseksi. Tietoja hankitaan sivustojemme palveluiden käyttäjiltä tai hänen edustajiltaan, viranomaisten tai muiden tahojen ylläpitämistä julkisista rekistereistä, LVS Brokers Oy:n rekistereistä sekä luottotietorekisteristä.

Loistomarkkinointi Oy ja LVS Brokers Oy käyttävät asiakasrekistereitään myös sivustojen palveluiden käyttäjille suunnattuun markkinointiin. Loistomarkkinointi Oy palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää Loistomarkkinointi Oy:tä käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta tai vastaavaa tarkoitusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle Loisto Markkinointi Oy:n henkilölle.

Loisto Markkinointi Oy:n ja LVS Brokers Oy:n palveluiden käyttäjällä on lisäksi oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Loisto Markkinointi Oy:n ja LVS Brokers Oy voivat itse tai Palvelun käyttäjän vaatimuksesta oikaista, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon.

Tarkastusoikeuden toteuttamiseksi ja tiedon korjaamiseksi Palvelun käyttäjän tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan Loisto Markkinointi Oy:n henkilöön. Henkilötietolain tarkoittama rekisteriseloste, josta saa lisätietoja mm. rekisteriasioista vastaavasta henkilöstä, henkilötietojen käsittelystä ja asiakasrekisterin tietosisällöstä, on saatavilla Loisto Markkinointi Oy:n verkkosivuilla.

Käyttämällä Loisto Markkinointi Oy:n palveluja annat suostumuksesi siihen, että tulet automaattisesti Loisto Markkinointi Oy:n ja LVS Brokers Oy:n asiakaskerhojen jäseneksi. Loisto Markkinointi Oy:n ja LVS Brokers Oy:llä on oikeus säilyttää henkilötietojasi, jotka liittyvät asiakkuuteesi ja käyttää näitä henkilötietoja informoidakseen sinua uusista palveluista tai tarjouksista.

1

Päätä summa, joka sopii sinulle ja talouteesi. On tärkeää arvoida oikein rahantarve ennen hakemista

2

Anna tietojasi, tarvitsemme tietojasi koskien elämän- ja työllisyystilannettasi

3

Saat nopeasti vastauksen. Vastaanotettuamme hakemuksen, teemme luottoluokituksen ja otamme sinuun yhteyttä